bg

Accept af vilkårene

De tjenester SoftOrbits Company ('SoftOrbits') leverer til dig i forbindelse med dette websted ('Webstedet') er underlagt følgende brugsbetingelser ('Vilkår'). Ved at få adgang til, bruge eller registrere dig for at bruge softwaren (som defineret heri), tjenesterne (som defineret heri) fra dette websted accepterer du at følge og være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår, må du ikke bruge dette websted.

Beskrivelse af tjenester

SoftOrbits kan give dig adgang til en række ressourcer, materialer og downloads, herunder forretningsmæssige, uddannelsesmæssige og tekniske nyheder og oplysninger (samlet benævnt "tjenester"). Tjenesterne, herunder eventuelle opdateringer og forbedringer, er underlagt vilkårene.

Brug af software

Enhver software eller relaterede materialer, der er gjort tilgængelige til download fra dette websted eller på anden måde leveres til dig ("Software"), er SoftOrbits' og/eller dets licensgivere (hvis nogen) ophavsretligt beskyttede værker. Din ret til at downloade og/eller bruge softwaren er underlagt vilkårene og betingelserne i den gældende slutbrugerlicensaftale ('SoftOrbits licensaftale'). Enhver brug, reproduktion eller videredistribution af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med SoftOrbits licensaftale, er forbudt.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Begrænsning af brugen

Medmindre andet er angivet i vilkårene og/eller SoftOrbits-licensaftalen, er tjenesterne beregnet til personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge oplysninger, produkter eller tjenester, der er opnået fra tjenesterne. Hvis du overtræder nogen af disse vilkår, ophører din tilladelse til at bruge dette websted automatisk, og du skal straks destruere alt materiale i din besiddelse, som du har fået fra webstedet.

Returpolitik

Vi tilbyder ikke refundering af software, hvor registreringsnøglen allerede er blevet sendt til kunden. Før du beslutter dig for at købe vores software, skal du sørge for at downloade, installere og afprøve de evalueringsversioner, som vi stiller til rådighed.

Undtagelser fra tilbagebetalingspolitikken behandles fra sag til sag og gives kun, hvis der foreligger en nødsituation eller formildende omstændigheder.

Vi gør os store anstrengelser for at fremstille en prøveversion, som kunderne kan sikre deres tilfredshed og systemkompatibilitet med. Dette giver vores kunder mulighed for at træffe en informeret købsbeslutning. Når først købet er foretaget, tilbyder vi ikke kontant tilbagebetaling eller ombytning. Vi mener, at denne politik er i overensstemmelse med de store softwareforhandlere på verdensplan.

I modsætning til fysiske varer kan elektronisk distribueret software og softwarelicenser duplikeres. Når først en licens er udstedt, er det desværre ikke muligt for os at tilbagekalde alle kopier.

SoftOrbits accepterer derfor ikke returnering eller ombytning af produkter. Det forventes, at du er tilfreds med produktet, før du køber. Der er ingen undtagelse fra denne politik.

Ved at afgive en ordre på et af dine softwareprodukter og/eller tjenester bekræfter du, at:

1. Du har downloadet og testet prøveversionen/prøveversionerne af softwareproduktet/produkterne før.

2. Du har kontrolleret vores produkt(er) for systemkompatibilitet med dit eget pc-system og konfiguration.

3. Du ved, at en tilbagebetaling er umulig, når du har fået tilsendt registrerings-e-mailen/-e-mailene.

4. Du accepterer vores returpolitik som vist ovenfor.


30-dages pengene tilbage Uaccepterede omstændigheder

 1. You purchased the so-called 'wrong' product, and you purchased the 'right' product from another company.
 2. You changed your mind after placing an order.
 3. You requested for a refund for technical issues, but never provided any assistance to our support team with
 4. any detailed description of the problem.
 5. Refund for part of a bundle.
 6. Special offer product.
 7. Request for a refund of more than 30 days

30-dages pengene tilbage accepterede Omstændigheder

 1. Du har købt et forkert produkt og derefter købt det rigtige produkt fra softorbits.com inden for 30 dage.
 2. Du er blevet opkrævet dobbelt på grund af systemproblemer på tredjeparts betalingsplatformen.
 3. Produktet har tekniske problemer.
 4. Du har aldrig modtaget produktets registreringskode fra os, og fik intet svar fra vores supportteam inden for 24 timer efter at have rapporteret dette til os.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

VIGTIGT: DENNE LICENSAFTALE FOR SOFTWAREUDBUDSMANDEN ("EULA") ER EN LOVLIG AFTALE MELLEM DIG OG SoftOrbits. BRUGEN AF DEN SOFTWARE, DER LEVERES SAMMEN MED DENNE AFTALE ("SOFTWAREN"), UDGØR DIN ACCEPT AF DISSE VILKÅR. LÆS DEN OMHYGGELIGT, FØR DU GENNEMFØRER INSTALLATIONSPROCESSEN OG BRUGER SOFTWAREN. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE OG/ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE. VED AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE SOFTWAREPRODUKTET ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE EULA.

1. LICENSBEVILLING. SoftOrbits giver dig en licens til at bruge en kopi af versionen af denne SOFTWARE på en enkelt computer. "Du" betyder den virksomhed, enhed eller person, hvis midler anvendes til at betale licensgebyret. "Brug" betyder lagring, indlæsning, installation, udførelse eller visning af SOFTWAREN. Du må ikke ændre SOFTWAREN eller deaktivere nogen licens- eller kontrolfunktioner i SOFTWAREN, undtagen som en tilsigtet del af SOFTWARENS programmeringsfunktioner. Denne licens kan ikke overføres til et andet system eller til en anden organisation eller person.

2. PRØVNING og REGISTRERING. Du får ret til at bruge SOFTWAREN uden registrering udelukkende med henblik på at evaluere SOFTWARENS ydeevne i en periode på højst 20 dage. Hvis der efter denne periode ønskes fortsat brug af SOFTWAREN, skal SOFTWAREN registreres hos SoftOrbits i henhold til de betingelser, der er fastsat i registreringsoplysningerne, som findes i den dokumentation, der følger med SOFTWAREN. Det forventes, at du bruger SOFTWAREN på dit system og grundigt vurderer dens anvendelighed og funktionalitet, før du foretager et køb. Denne "prøv før du køber"-tilgang er den ultimative garanti for, at SOFTWAREN vil fungere til din tilfredshed.

3. EJENDOM. SOFTWAREN er ejet og ophavsretligt beskyttet af SoftOrbits. Din licens giver ingen ejendomsret eller ejerskab til SOFTWAREN og bør ikke opfattes som et salg af nogen rettighed til SOFTWAREN.

4. COPYRIGHT. SOFTWAREN og alle rettigheder, uden begrænsning, herunder ejendomsrettigheder i den, ejes af SoftOrbits eller dets leverandører og er beskyttet af ophavsretslove og internationale ophavsretstraktater samt andre love og traktater om intellektuel ejendomsret. SOFTWAREN er licenseret, ikke solgt. Du anerkender, at der ikke overdrages nogen ejendomsret til den intellektuelle ejendomsret til SOFTWAREN til dig. Du anerkender endvidere, at ejendomsretten og de fulde ejendomsrettigheder til SOFTWAREN forbliver SoftOrbits' eksklusive ejendom, og du vil ikke erhverve nogen rettigheder til SOFTWAREN, undtagen som udtrykkeligt fastsat i denne licens. Du accepterer, at alle kopier af SOFTWAREN vil indeholde de samme meddelelser om ejendomsrettigheder, som findes på og i SOFTWAREN.

5. REVERSE ENGINEERING. Du accepterer, at du ikke vil forsøge at reverse compile, ændre, oversætte eller demontere SOFTWAREN helt eller delvist.

6. INGEN ANDRE GARANTIER. SOFTWAREPRODUKTET LEVERES "SOM DET ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. SoftOrbits fraskriver sig ALLE ANDRE GARANTIER VEDRØRENDE SOFTWAREN, UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER OM MERCHANTABILITET, egnethed til et bestemt formål og ikke-indskrænkning af tredjepartsrettigheder. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER I HVOR LANG TID EN UNDERFORSTÅET GARANTI KAN VARE, ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

7. OPHÆVELIGHED. I tilfælde af ugyldighed af en bestemmelse i denne licens er parterne enige om, at en sådan ugyldighed ikke skal påvirke gyldigheden af de resterende dele af denne licens.

8. INTET ANSVAR FOR FØLGESKADER. SoftOrbits eller dets leverandører kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige over for dig for følgeskader, særlige skader, tilfældige skader eller indirekte skader af nogen art, der skyldes levering, udførelse eller brug af softwaren, selv om SoftOrbits er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. SoftOrbits' ansvar for ethvert krav, uanset om det er baseret på kontrakt, erstatningsret eller anden ansvarshistorie, vil under ingen omstændigheder overstige det licensgebyr, som du har betalt, hvis du har betalt noget.

9. GENEREL BESTEMMELSE. Dette er hele aftalen mellem dig og SoftOrbits, som erstatter enhver tidligere aftale eller forståelse, hvad enten den er skriftlig eller mundtlig, med hensyn til emnet for denne licens. Hvis en del af denne aftale findes ugyldig og ikke kan håndhæves, vil det ikke påvirke gyldigheden af resten af aftalen, som forbliver gyldig og kan håndhæves i henhold til dens vilkår. Denne aftale ophører automatisk, hvis du ikke overholder dens vilkår. SoftOrbits kan efter eget skøn til enhver tid ændre denne aftale skriftligt.